Przewodnik dla kandydatów na kierunek Logistyka (studia II stopnia)

Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej