Etapy rekrutacji dla osób z maturą zdawaną za granicą

Wejdź na stronę www.apply.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Pamiętaj aby spełniało wymogi, które są opisane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Oceny ze świadectwa zostaną przeliczone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i zostaniesz poinformowany mailem, które przedmioty i jakie oceny w skali polskiej należy wprowadzić do podania. 

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

Dane do przelewu zza granicy:

IBAN: PL (indywidualny numer konta widoczny w systemie)
SWIFT: INGBPLPW
ING Bank Śląski S. A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Poland

Właściciel rachunku:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Poland

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Kserokopię świadectwa dojrzałości, zalegalizowanym lub opatrzonym apostille. Zabierz ze sobą także oryginał, który przedstawisz do wglądu w komisji.

 3. Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie.

 4. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) – oryginał tego dokumentu, również należy przedstawić do wglądu.

 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią

 7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku polskim (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

 9. Dotyczy cudzoziemców: zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji). 

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w harmonogramie dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Ważne informacje

 • Pamiętaj! Podanie wyników z dwóch przedmiotów jest konieczne dla każdego wybranego kierunku w podaniu.

 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach.

Kontakt

Informacji o naborze na studia I i II stopnia udziela Dział Rekrutacji  

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl