Etapy rekrutacji dla osób z zagranicznym dyplomem

Jeżeli jesteś kandydatem posiadającym obywatelstwo inne niż polskie, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Studiów dla cudzoziemców.

Kandydaci z polskim obywatelstwem oraz zagranicznym wykształceniem powinni postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zaloguj się w systemie Dream Apply → www.apply.ue.katowice.pl
 2. Następnie wypełnij formularz rekrutacyjny i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.
 3. Zeskanuj wszystkie wymagane dokumenty i wgraj do systemu:
 • oryginał dyplomu (sprawdź, czy Twoje świadectwo jest uznawane w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja);
 • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski;
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (magisterskich/II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie);
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w j. angielskim);
 • dowód osobisty albo paszport.

Uwaga! Po rejestracji i wgraniu dokumentów w systemie Dream Apply, utwórz konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Pamiętaj, aby zdjęcie spełniało wymogi → sprawdź szczegóły

Zdjęcie to będzie wykorzystane do Twojej legitymacji studenckiej.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta w systemie Dream Apply. Po kliknięciu przycisku "Prześlij/Submit" pracownik Działu Rekrutacji powiadomi Cię o szczegółach płatności.

Opłata pobierana jest tylko w jednym systemie i obejmuje aplikację na jeden kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów (do 7 września) należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Zostaniesz poinformowany o pozytywnej weryfikacji Twoich dokumentów przez pracownika Działu Rekrutacji. Uzupełnij informacje w systemie IRK zgodnie z instrukcjami oraz dostarcz komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Harmonogram rekrutacji [klik]

12 września w systemie IRK zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. 

Ważne informacje

 • Jeśli nie posiadasz jeszcze wydanego dyplomu to możesz do dokumentów załączyć oryginał zaświadczenia o przebytej obronie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę uczelni, tryb i kierunek studiów, datę i ocenę obrony, pieczęć i podpis osoby upoważnionej.

 • Informacja dotycząca egzaminu wstępnego: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia. Kwalifikacja kandydatów nastąpi na podstawie przeprowadzenia konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

 • Informacja dla osób aplikujących na specjalności w języku angielskim:

  • Quantitative Asset and Risk Management 
  • Finance and Accounting for International Business 


  Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na ww. specjalności będzie przeprowadzana w dniu 6 września.

 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach. W takim przypadku do dokumentów dołącz kserokopię swojego dowodu osobistego.

 

Kontakt

Informacji o naborze na studia I i II stopnia udziela Dział Rekrutacji  

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl