Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne

Elektroniczna rejestracja kandydata w ISR (podanie będzie dostępne od 22 maja 2017 r.)

Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Kontakt

Informacji o naborze na studia udziela Biuro Rekrutacji:

ul. Bogucicka 3, Katowice
budynek A, pokój 119a
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl