Academy of Business Management 3.0 (online)

Studia są ukierunkowane na doskonalenie umiejętności „miękkich” (skuteczna komunikacja, kierowanie zespołem, budowanie relacji), związanych z rozwijaniem posiadanych kompetencji i talentu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem, itp. Słuchacze zdobędą także praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zgodnie z zasadami AGILE, umiejętności realizowania projektów, podejmowania decyzji w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia, a także dodatkowe kompetencje językowe.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.


Liczba godzin: 175 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język angielski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Online
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 4700 zł