Administracja i finanse

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Celem studiów podyplomowych „Administracja i Finanse” jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w administracji zarówno publicznej, jak i niepublicznej, względnie pogłębienie wiedzy i umiejętności osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub jednostkach sektora publicznego. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym i zostały podzielone na trzy moduły. Pierwszy, Administracja publiczna i prywatna, drugi Finanse publiczne i prywatne, trzeci Zarządzanie w administracji.

 

 


Liczba godzin: 176 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 4100 zł