Administracja i finanse

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Na studiach podyplomowych kształceni mają być obecni i przyszli pracownicy administracji zarówno publicznej jak i niepublicznej, którzy pracują lub poszukiwać będą zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach (niefinansowych i finansowych), jak i w jednostkach publicznych. Studia mają się odbywać w systemie dwusemestralnym – łącznie 176 godzin. Studia zostały podzielone na trzy moduły. Pierwszy to Administracja publiczna i prywatna, drugi Finanse publiczne i prywatne, trzeci Zarządzanie w administracji. Ze względu na wagę i znaczenie poszczególnych modułów przypisano im odpowiednie ilości godzin i punktów ECTS. Pierwszy moduł 80 godzin – 15 pkt ECTS; drugi 56 godzin – 10,5 pkt ECTS; trzeci 40 godzin – 7,5 pkt ECTS.

ADRESACI

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra), do obecnych i przyszłych pracowników administracji publicznej i jednostek prywatnych.

KORZYŚCI

Uczestnicy studiów uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania na płaszczyźnie prawnej, finansowej i menadżerskiej administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem gospodarczym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest identyfikacja procesów i procedur administracyjnych sektora publicznego i prywatnego obejmujących decyzje legislacyjne w Polsce i Unii Europejskiej oraz wykształcenie umiejętności ich przeprowadzania i analizowania, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji finansowych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze funkcjonowania administracji tak publicznej, jak i prywatnej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i konwersatoria

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Podstawy prawa441,5
Partnerstwo publiczno prywatne-81,5
Prawo samorządu terytorialnego

4

4

1,5
Prawo administracyjne 

4

4

1,5
5Postępowanie administracyjne8-1,5
6Prawo karne-skarbowe441,5
7Prawo i Instytucje Unii Europejskiej441,5
8Elementy prawa cywilnego 8-1,5
9Elementy prawa handlowego8-1,5
10Prawo zatrudnienia w administracji441,5
11Zarządzanie finansami podmiotów niefinansowych441,5
12Fundusze europejskie 261,5
13Zarządzanie finansami jednostek sektora finansów publicznych 441,5
14Pozyskiwanie funduszy z instytucji finansowych 261,5
15Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych441,5
16Controlling i rachunkowość zarządcza sektora prywatnego 261,5
17Finanse z użyciem arkusza kalkulacyjnego -81,5
18Negocjacje w biznesie  441,5
19Marketingowa obsługa klienta w organizacji publicznej441,5
20Zarządzanie 441,5
21Zarządzanie zasobami ludzkimi441,5
22E-administracja -81,5
Razem829433

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

176 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 22 zjazdy 8-godzinne.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 33 pkt ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Michał Kuźnik

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3850 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł