Współczesne zarządzanie organizacjami przechodzi wiele przemian, w ramach których menedżerowie różnych szczebli dążą do coraz sprawniejszego pełnienia swoich ról. Otoczenie organizacji obejmuje uwarunkowania, których dynamika naraża kierownictwo przedsiębiorstwa na stres oraz stawia przed nim wiele nowych, nie spotykanych dotąd wyzwań. W obliczu takiej sytuacji ludzie, którzy chcą być menedżerami, muszą posiąść niezbędną im wiedzę oraz umiejętności.

Zgodnie z założeniem, które mówi, iż jednym z głównych zadań menedżera jest dbanie o swój własnych rozwój, opracowano kompleksową propozycję nabywania i doskonalenia kompetencji menedżerskich, jaką są studia podyplomowe na kierunku „Akademia kompetencji menedżerskich”.

Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym, a jednocześnie jest świadomie zawężona do odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa skupiając się na tym, co rzeczywiście potrzebne

Cel studiów polega na dostarczaniu pełnego zestawu narzędzi niezbędnych kierownikowi do sprawnego działania na każdym szczeblu zarządczym.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
178 2 Kolegium Zarządzania 4500 zł