Proponowany zestaw modułów tematycznych umożliwia dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przez:

• zapoznanie się z metodami przetwarzania i analiz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz programie Statistica;

• podniesienie kwalifikacji analizy danych w różnych dziedzinach.

W ofercie studiów wyróżnia się dwie grupy modułów dydaktycznych:

• moduły przetwarzania danych w wybranych programach komputerowych;

• moduły zastosowań metod statystycznych analizy danych.

Studia są adresowane do

-        osób zamierzających pracować z bazami danych oraz przygotowujących bazy danych do analiz, jak również analityków,

-        absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość metod ilościowych i ich stosowanie przy wykorzystaniu różnego rodzaju oprogramowania,

-        absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość różnych narzędzi informatycznych służących analizie danych, 

-        kadry menadżerskiej ds. badań oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zdobyć nowe lub poszerzyć kwalifikacje celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych.

 

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 6000 zł