Przejdź do menu Przejdź do treści

Audyt Śledczy

Grupa młodych osób siedzących przy stole z komputerami i dokumentami, analizujących dane.

 

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

Logo PIKW

dwa semestry (200 godzin)

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej  

Opis studiów

Wiodącym celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do prowadzenia analiz śledczych przy wykorzystaniu sprawdzonych w praktyce metod i technik, w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych.

Prowadzący:

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Adresaci

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytów śledczych wykorzystywanych, jako narzędzie procesów wsparcia zarządzania w organizacji /analiza informacji przy wykorzystaniu analizy kryminalnej w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Studia adresowane są w szczególności do:

 • audytorów,
 • kontrolerów,
 • pracowników firm i administracji publicznej,
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • pracowników sektora finansowego,
 • kadry menedżerskiej chcącej poznać nowoczesne narzędzia wspierania procesów zarządzania. 

Korzyści

Uzyskanie dokumentów w postaci:

 • świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • certyfikatu Audytora Śledczego II Stopnia PIKW,
 • prawa wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.,
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW).

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW.

Założenia studiów

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu śledczego.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Społeczeństwo informacyjne 8-2
 2 Wprowadzenie do audytu śledczego i procesu prowadzenia kontroli   8-1
 3 Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

8

8

2
 4 Sprawca przestępstwa gospodarczego 

8

8

2
5Przestępczość gospodarcza   262
6Cyberprzestępczość gospodarcza    442
7Zarządzanie Informacjami w procesie audytu śledczego  442
8Wykorzystanie IT w audycie śledczym   442
9Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego    884
10Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach 16164
11Kompetencje miękkie w pracy audytora śledczego    6183
12Audyt śledczy w praktyce   -486
Razem7612432

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.  

Kryteria ukończenia studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach (80% obecności).
 • Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę z zakresu objętego programem studiów.

Kadra dydaktyczna

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Kierownicy studiów

dr Ewa Czarnecka-Wójcik ewa.czarnecka-wojcik@ue.katowice.pl 

dr Maria Kocot maria.kocot@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4650 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!

Jak się zapisać?

Rekrutacja na kierunek rozpocznie się 30 listopada (rozpoczęcie zajęć w lutym/marcu 2024) i potrwa do 15 stycznia 2024 roku. 

Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 
Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia
Dołącz do nas

Nasi partnerzy