Audyt Śledczy

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Wiodącym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do prowadzenia analiz śledczych przy wykorzystaniu sprawdzonych w praktyce metod i technik, w różnych obszarach funkcjonowania organizacji.

ADRESACI

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytów śledczych wykorzystywanych, jako narzędzie procesów wsparcia zarządzania w organizacji /analiza informacji przy wykorzystaniu analizy kryminalnej/ w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Studia adresowane są w szczególności do: audytorów, kontrolerów, pracowników firm i administracji publicznej, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, pracowników sektora finansowego, kadry menedżerskiej chcącej poznać nowoczesne narzędzia wspierania procesów zarządzania.

KORZYŚCI

Uzyskanie dokumentów w postaci:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją. Patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /