Sektor finansów publicznych obejmuje szereg, zróżnicowanych pod względem formalno-organizacyjnym jednostek, którym powierzone jest zarządzanie majątkiem publicznym oraz gospodarowanie środkami publicznymi. Rosnące znaczenie otoczenia, w którym kierownicy oraz pracownicy tych jednostek podejmują decyzje finansowe, wynika z dynamicznie zachodzących zmian w regulacjach prawnych oraz systemie społeczno-gospodarczym. Oczekiwana racjonalizacja zarządzania ograniczonymi środkami publicznymi wymaga implementacji zasad kontroli zarządczej oraz wykorzystanie instrumentów audytu wewnętrznego. Studia umożliwiają rozszerzenie wiedzy w zakresie metod wspomagających gospodarowanie środkami publicznymi tworząc warunki dla istotnej poprawy funkcjonowania sektora publicznego.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
230 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 2990 zł