Studia podyplomowe „Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu” są dedykowane przedsiębiorcom i menedżerom zainteresowanych budowaniem i rozwijaniem relacji biznesowych z partnerami azjatyckimi.

Zachodzące na świecie procesy z całą wyrazistością pokazują rosnące znaczenie Azji w globalnej gospodarce jako miejsca lokalizacji produkcji i wymiany handlowej oraz siły napędowej światowej gospodarki. Ważnymi rynkami biznesowymi jest zarówno Azja Wschodnia (Chiny, Japonia, Korea), Bliski Wschód, jak i Azja Zachodnia (Rosja).

Co istotne, kraje Azji są bardzo zróżnicowane pod względem dynamiki rozwojowej, systemów polityczno-gospodarczych, a także kultury i sposobów komunikowania. Różnice te mają wymierny wpływ na możliwość nawiązania i utrzymania relacji biznesowych. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie specyfiki poszczególnych krajów i regionów Azji, a przede wszystkim sposobów skutecznej komunikacji biznesowej w tym obszarze instytucjonalno-kulturowym.

Studia mają unikatowy charakter – jako jedyne bowiem pozwalają poznać rynek Azji, a nie poszczególnych jej regionów czy krajów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i praktyków doświadczonych w prowadzeniu biznesu i skutecznej komunikacji na rynkach azjatyckich.

Zdobyta wiedza teoretyczna wraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotują uczestników studiów do nawiązywania współpracy i prowadzenia biznesu z kontrahentami azjatyckimi w kraju, jak i wchodzenia na rynki Azji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
154 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 4000 zł