Chiny - biznes i prawo

dwa semestry (196 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie przedsiębiorców i menedżerów firm prowadzących i/lub chcących prowadzić biznes z Chinami. Całościowa problematyka studiów uwzględnia założenia projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku 16 + 1” i obejmuje zagadnienia pozwalające poznać partnera chińskiego. Polskie rynki i polscy przedsiębiorcy są dzisiaj w fazie budowania i poszukiwania zbytu a często mali i średni przedsiębiorcy mają utrudniony dostęp do informacji o tym, gdzie mogą jeszcze inwestować oraz gdzie mogą zbywać swoje produkty.

ADRESACI

Absolwenci studiów wyższych, przedsiębiorcy, menedżerowie i specjaliści, przygotowujący się do prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z Chin.

KORZYŚCI

• rozwój kompetencji w zakresie tworzenia, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej we współpracy z partnerami chińskimi

• nabycie podstaw znajomości języka chińskiego

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Program studiów został opracowany tak, aby pokazać możliwości współpracy i ośmielić polskich przedsiębiorców oraz pomóc w prowadzeniu biznesu z partnerami chińskimi. Fenomen chińskiego rynku na długo pozostanie z nami, dlatego warto kształcić się w tym obszarze.

Studia pozwalają śmielej stawiać na polskie start-upy, nowe technologie czy polskich specjalistów IT.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, warsztaty praktyczne.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zrozumieć Chiny. Historia gospodarcza Chin – wybrane aspekty8-2
Chińska myśl polityczno-społeczna 4-1
Gospodarka ChRL i perspektywy jej rozwoju

4

-

1
Polityka zagraniczna i stosunki polsko-chińskie

8

 -

2
5Systemy filozoficzne w Chinach 4-1
6Wybrane aspekty kultury organizacyjnej 4-1
7Zarządzanie przedsiębiorstwem w Chinach i w Polsce  662
8Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 662
9Pozyskiwanie kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej441
10Chiński system prawny 8-1
11Etyka biznesu w Chinach i savoir vivre w stosunkach polsko-chińskich 4-1
12Prawo pracy dla menedżerów w Polsce i w Chinach  4-1
13Fuzje, przejęcia i analiza due dilligence 441
14Perspektywy rozwoju krajów azjatyckich4-1
15Praktyczny wymiar narzędzi informatycznych w biznesie międzynarodowym    441
16Analiza ryzyka w zakresie podejmowanej współpracy w biznesie międzynarodowym441
17Handel międzynarodowy 4-2
18Negocjacje z partnerami chińskimi -82
19Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce i w Chinach662
20Język chiński -644
Razem9010630

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu codwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3, 5

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

• minimum 80% obecność na zajęciach

• egzamin ustny

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, praktycy i lektorzy języka chińskiego.

KIEROWNIK STUDIÓW

Prof. zw. dr hab. inż. Celina Olszak

Dr Ewa Czarnecka-Wójcik

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 3800 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia