Przejdź do menu Przejdź do treści

Controlling online

Gwarancja uruchomienia kierunku!

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (176 godzin)

Opis studiów

„Controlling” stanowi od ponad 15 lat jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych dla wykonawczej i kierowniczej kadry jednostek biznesowych, organizacji finansowych oraz instytucji publicznych. Controlling, będąc ponadfunkcyjnym systemem zarządzania, dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę teraźniejszą i przyszłą, zapewniając długoterminowy sukces organizacji. Architektura obejmująca budżetowanie strategiczne, operacyjne i finansowe jest zwykle niewłaściwie usytuowana w przedsiębiorstwach, dlatego efektywność i korzyści płynące z controllingu są dalekie od ich optymalnego stanu, rezultaty firm są niezadowalająca, a wpływ strategii jest nieprzejrzysty.

Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 ujawnił niedociągnięcia, które od dawna istniały w architekturze budżetowania przedsiębiorstw. Zarządzanie kosztami jest główną dźwignią trwałej poprawy wyników finansowych. Nasze studia pomogą uczestnikom, w przeprojektowaniu architektury budżetowania i planowania wpływając w ten sposób na efektywność i maksymalizację efektów zarządzania nią. Absolwent studiów „Controlling” zdobędzie także kompleksowe przygotowanie w zakresie nowoczesnych rozwiązań controllingu.

Adresaci

Studia są skierowane do osób:

 • na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa: od najwyższego (np. zarządy) po pośrednie i niższe, np. menedżerowie i księgowi, audytorzy wewnętrzni, analitycy finansowi,
 • zainteresowanych awansem zawodowym w działach: controllingu, doradztwa finansowego i wdrażających systemy controllingowe,
 • zakładających przedsiębiorstwa (właścicieli).

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych osiągnie profesjonalizm w zakresie controllingu dzięki:

 • biegłości wyboru i zastosowania najważniejszych narzędzi,
 • zrozumieniu istoty controllingu, w tym wdrożenia rozwiązań controllingu w praktyce,
 • poznaniu i użyciu supernowoczesnych koncepcji controllingu,
 • łatwości poprawy skuteczności i efektywności kontroli,
 • zdobyciu wiedzy uznanej międzynarodowo.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich szczebli kierowniczych w dziedzinie skutecznego wdrożenia controllingu w praktyce biznesowej.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie klasycznych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, warsztatów wymagających pracy zespołowej, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu licznych przypadków praktycznych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do controllingu   711
Planowanie strategiczne i finansowe    10184
Tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów i rentowności  

24

20

7
Sprawozdawczość finansowa    

14

14

5
5System informacji menedżerskiej  6103
6Szczególne rodzaje controllingu   1063
7Budżetowanie operacyjne i kapitałowe 10144
8Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa   352
9Seminarium końcowe41
Razem849230

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w formie online

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność w 80% zajęć oraz napisanie pracy końcowej na temat wdrożenia wybranego narzędzia controllingu w praktyce gospodarczej (case study).

Kadra dydaktyczna

 • Naukowcy (profesorowie i samodzielni pracownicy) z Uniwersytetu Ekonomicznego i Szkoły Głównej Handlowej z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie: (I) kierowania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami publicznymi i niepublicznym; (II) automatyzacji procesów analizy menedżerskiej; (III) doradztwa ekonomicznego;
 • Doświadczeni eksperci z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie: (I) zarządzania i automatyzacji procesów, (II) realizacji projektów biznesowych finansowanych przez NCBiR, (II) tworzenia oraz wykorzystania systemów IT wspierających podejmowanie decyzji zarządczych. 

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Halina Buk, e-mail: halina.buk@ue.katowice.pl 

dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, prof. UE, e-mail: j.wartini_twardowska@ue.katowice.pl   

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 3790 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Starania Prowadzącego w przyciągnięciu uwagi do omawianej treści."
 • "Bardzo wartościowe zajęcia i bardzo ciekawie prowadzone."
 • "Bardzo dziękuję za przekazanie ogromnej ilości cennej wiedzy z controllingu. Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonych zajęć". 

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3