Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do opracowywania, wdrażania i ewaluowania strategii społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Drugim istotnym celem proponowanych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie oraz uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Ostatnim jest przygotowanie słuchaczy do opracowania raportu społecznego dla potrzeb organizacji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
152 2 Kolegium Ekonomii 2750 zł