Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu ekonomii, prawa, finansów, marketingu oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego w kontekście biznesu. Uczestnicy zdobędą także praktyczne umiejętności w zakresie realizacji różnych funkcji biznesowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz dodatkowe kompetencje językowe.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Miejsce zajęć: Filia w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

 

 


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język angielski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 4600 zł