English for Business, Law and Administration

dwa semestry (168 godzin)

Opis studiów

Moduł I - English for Specific Purposes, obejmuje następujące przedmioty: Presentations and Business Meetings, Business Correspondence and Documentation, Cross-cultural Relations, Fundamentals of Specialised Translation 

Moduł II - Legal Environment and Aspects of Company Law zawiera przedmioty: Sources of Law, Types of Business Entities, Company Financial Structure and Reporting, Employment and Labour Law, Contract Law.

Moduł III - Business and Economics obejmuje przedmioty: Human Resources Management, Marketing and Public Relations, Corporate Social Responsibility and Business Ethics, Accounting, Fundamentals of Economics.      

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień  na styku biznesu i prawa, wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach  prowadzenia działalności gospodarczej,  pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Studia mają na celu wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i  jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych, a także zdobędą dodatkowe językowe umiejętności  w szeroko rozumianym kontekście wystąpień publicznych w miejscu pracy.

Adresaci

Studia skierowane są do osób pracujących w dużych korporacjach oraz niewielkich firmach mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne, osób prowadzących interesy z klientami zagranicznymi w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, zajmujących się handlem zagranicznym, osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji w administracji publicznej w urzędach zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji w zakresie języka biznesu, podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujących niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, finansów, marketingu i chcących orientować się w zagadnieniach wielu sektorów gospodarki.

Korzyści

Studia umożliwiają zdobycie i poszerzenie kompetencji niezbędnych do pracy w różnych środowiskach biznesu i do wykonywania zróżnicowanych zadań w firmie. Studia łączą możliwość zyskania praktycznych umiejętności językowych oraz wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Uczestnicy zyskają możliwość poszerzenia znajomości specjalistycznego słownictwa, a także zdobędą wiele niezbędnych umiejętności, np. prowadzenia korespondencji handlowej, przygotowania prezentacji biznesowych w języku angielskim, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Studia pozwolą na zdobycie i poszerzenie kompetencji niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem bloku społeczno-ekonomicznego jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Praktyczne ćwiczenia pozwolą na doskonalenie warsztatu w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, dokumentacji biznesowej, prezentacji w j. angielskim.

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia (indywidualne, w parach, grupach), konwersatoria.

Program

 Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1English for Specific Purposes   65711
Legal Environment and Aspects of Company Law16339
Business and Economics

25

31

10
Razem4712130

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

  • zaliczenie 6 testów przedmiotowych,
  • przygotowanie i przedstawienie jednej prezentacji,
  • wykonanie zadań/ ćwiczeń,
  • aktywny udział w zajęciach.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz praktycy z otoczenia gospodarczego.

Kierownicy studiów

Dr Ewa Wójcik, e-mail: ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

  • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia