English for Business, Law and Administration

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem studiów jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Ponadto słuchacze zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, 176 godzin - 43 godziny zajęć teoretycznych i 133 godziny zajęć praktycznych, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), planowane są 22 zjazdy 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c

ADRESACI

• absolwenci studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra);

• osoby pracujące w dużych korporacjach lub niewielkich firmach mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne;

• osoby prowadzące interesy z klientami zagranicznymi, w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, zajmujących się handlem zagranicznym.

• osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach, agencjach i urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych;

• osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie języka biznesu, podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, finansów, marketingu i chcące orientować się w zagadnieniach wielu sektorów gospodarki;

• osoby zainteresowane inwestowaniem w swój rozwój i poszukujące możliwości awansu na międzynarodowym rynku pracy.

KORZYŚCI

Absolwenci studiów będą posiadali podstawową wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, o funkcjonowaniu jednostek i struktur prawa i administracji. Zdobędą umiejętność przygotowania wystąpień publicznych, prezentacji w języku angielskim, z wykorzystaniem technik multimedialnych, sporządzenia dokumentacji pisemnej w języku angielskim oraz przygotowania tłumaczeń pisemnych. Celem studiów jest poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa uczestników z zakresu ekonomii i prawa.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Coraz częściej oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników wykraczają poza jedną dziedzinę wiedzy i umiejętności. Wymogi współczesnego biznesu wskazują na potrzebę rozwijania wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz rozwój obszarów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w wielu branżach i środowiskach. Studia łączą doskonalenie praktycznych umiejętności językowych z poszerzeniem wiedzy z zakresu ekonomii, biznesu i prawa.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria i laboratoria, praca w parach oraz grupach, prowadzone w języku angielskim.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Presentations and Business Meetings  4203
Business Correspondence and Documentation   -244
Cross-cultural Relations

-

8

1
Fundamentals of Specialised Translation

-

8

3
5Sources of Law441
6Types of Business Entities 641
7Company Financial Structure and Reporting  662
8Employment and Labour 262
9Contract Law -163
10Human Resources Management 482
11Marketing and Public Relations5113
12Corporate Social Responsibility and Business Ethics-81
13Accounting462
14Fundamentals of Economics 842
Razem4313330

CZESNE w roku akademickim 2020/21

  • 3850 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

176 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 22 zjazdy 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach jak i zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 30 pkt ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr Ewa Wójcik