Biuro Rekrutacji na studia podyplomowe

Budynek A, pok. 119b (parter)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32257-7397

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl

Obsługa Słuchaczy

Mgr Zofia Kocot
Budynek A, pokój 310
tel. +48 32257 73 95,
fax: +48 32257 73 94

e-mail: zofia.kocot@ue.katowice.pl

Kierownik Studiów

Dr Sylwia Talar, e-mail: sylwia.talar@ue.katowice.pl
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Dr Katarzyna Czech, e-mail: katarzyna.czech@ue.katowice.pl
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych