Wykładowca

Obszar specjalizacji

Doświadczenie

Prof. dr hab.
Janina Harasim

bankowość detaliczna, rynek płatności detalicznych

- zajęcia na studiach podyplomowych: Funkcjonowanie banków komercyjnych
- szkolenia dla pracowników Izby Skarbowej, PKO BP, ING Banku, Śląskiego, GBG SA
- szkolenia na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
- profesor zwyczajny w Katedrze  Bankowości i Rynków Finansowych

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała

biznes międzynarodowy

- zajęcia na studiach podyplomowych: Handel zagraniczny
- ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programów współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim na lata 2007-2013 w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2000 - 2003 r. pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego  z siedzibą w Katowicach

- profesor nadzwyczajny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Dr hab. Grzegorz Głód

zarządzanie strategiczne, konkurencyjność przedsiębiorstwa, nowoczesne metody zarządzania

- autor biznesplanów firm w procesie ubiegania się o dotacje unijne
- w latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadził szkolenia i konsultacje w zakresie przygotowania biznesplanów w ramach projektu START – program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim realizowany przez konsorcjum sześciu uczelni  finansowany ze środków EFS
- autor testów prywatnego inwestora dla jednostek ochrony zdrowia

- prowadzący wykład Metodyka biznes planu i wniosków unijnych na UE Katowice
- pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

Dr Marzena Czarnecka

prawo

- radca prawny, wspólnik w kancelarii radców prawnych
- wykładowca licznych uniwersytetów w Europie, w tym  University Saarbrucken Niemcy, Uniwersytet Granada Hiszpania
- wykładowca na studiach podyplomowych
- pracownik Katedry Prawa

Dr Katarzyna Czech

biznes międzynarodowy, negocjacje, różnice kulturowe

- prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw z zakresu negocjacji i różnic kulturowych
- wykładowca na studiach podyplomowych Handel zagraniczny  w  zakresie negocjacji w biznesie międzynarodowym
- pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Dr Michał Jaśniok

marketing strategiczny, marketing idei

- realizacja szkoleń z zakresu marketingu strategicznego, zarządzania marką dla m.in. TIC SA, ArcellorMittal
od 2011 przewodniczący Rady Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach
- od 1998 Rada Miasta Gliwice, radny, czł. kom. budżetu
- prowadzenie zajęć m.in. International Business Management
- 2000-2002 Agencja Reklamy Skutecznej Media Partner
- pracownik Katedry Marketingu

Dr Joanna Kos-Łabędowicz

biznes międzynarodowy, zachowania konsumentów w Internecie, polityki ICT Unii Europejskiej

- od 2008 zajęcia dydaktyczne ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
- pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Dr Krzysztof Niestrój

logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw

- kilkanaście projektów doradczych dla praktyki gospodarczej, opinie dot. innowacyjności
- od 1997 prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w obszarze logistyki
- projektowanie i doskonalenie programów kształcenia (w tym kreacja nowych metod dydaktycznych)

- wykładowca na studiach podyplomowych
- pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej

Dr Agata Stolecka - Makowska

badania rynków krajowych i międzynarodowych, zachowania podmiotów rynkowych, uwarunkowania kulturowe, akulturacja konsumentów

- współpracownik Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego
- udział w licznych projektach naukowo-badawczych i dla praktyki gospodarczej
- pracownik Katedry Rynku i Konsumpcji

Dr Sylwia Talar

ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, uwarunkowania handlu zagranicznego,  gospodarka cyfrowa, międzynarodowe transakcje handlowe

- zajęcia na studiach podyplomowych: Handel Zagraniczny oraz szkoleń z tego zakresu
- prowadzenie badań naukowych i zajęć z zakresu handlu zagranicznego i gospodarki cyfrowej
- tutor akademicki

- pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Mgr inż. Marek Dziembała

systemy e-biznesu, analiza i projektowanie systemów informatycznych, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczna organizacja mobilna

- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych: Zarządzanie i marketing, Finanse i ubezpieczenia (od 2001 r.)
- pracownik Katedry Informatyki

Piotr Kubal
- praktyk

prawo akcyzowe

 

- 23 lata doświadczenia w Służbie Celnej, w tym 12 lat w orzecznictwie w Izbie Celnej w Opolu - jako organie odwoławczym
- 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z podatku akcyzowego w ramach systemu szkoleń Ministerstwa Finansów

Piotr Oszenda
- praktyk

język angielski w biznesie, dokumentacja techniczna

- wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach i przygotowaniu korespondencji handlowej w firmach branży farmaceutycznej, e-commerce, usługach B2B
- specjalista dokumentacji technicznej, lokalizacja, styl korespondencji
- aktualnie pełni funkcję dokumentalisty w firmie dostarczającej usługi dla biznesu

Adam Płotkowski
- praktyk

strategie, marketing, analityka w handlu internetowym

- prezes zarządu w spółce, której główna działalność to handel transgraniczny w kanale e-commerce
- doradza małym i dużym firmom e-commerce w ramach własnej działalności gospodarczej
- prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla przedsiębiorców na temat organizacji firm działających w kanale e-commerce,  marketingu internetowego, analityki internetowej
- ekspert ds. marketingu internetowego podczas "Internetowych Rewolucji" organizowanych przez Google Polska

Bartosz Pudo
- praktyk

prawo własności intelektualnej

- doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców działających w branży e-commerce
- prawnik w Kancelaria Radców Prawnych Koza - Nessmann – Tajak - Mura sp. p. (2013-2014)
- prawnik w Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. (od 2014 r.)

Aleksandra Sędkowska
 - praktyk

prawo podatkowe

- 16 lat doświadczenia w organach podatkowych (Izba Celna, Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej), w tym od 2004 r. jako radca prawny
- od marca 2017 r. – sędzia WSA we Wrocławiu
- 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatków w organach podatkowych, na studiach podyplomowych i w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu