Kształtowanie i wycena wartości niematerialnych i prawnych we współczesnych przedsiębiorstwach

Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na zdobywanie oraz pogłębianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie problematyki wartości niematerialnych i prawnych w obrocie gospodarczym. Program studiów zakłada, że słuchacze studiów nie mają wcześniejszego przygotowania we wskazanej tematyce.

W ramach zajęć będą prezentowane problemy w kolejności uwzględniającej poziom zaawansowania, przy założeniu, że słuchacz nie zajmował się wcześniej tematyką wartości niematerialnych i prawnych. W każdym z proponowanych modułów część zajęć będzie miała charakter wprowadzający, stanowiący podstawę kolejnych.

Program studiów został stworzony z myślą o osobach zajmujących się lub zamierzających zajmować się wartościami niematerialnymi i prawnymi w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, podatkowych, bilansowych i ubezpieczeniowych oraz związanych z ich kształtowaniem. Tematyka zajęć obejmuje zarówno etap identyfikowania oraz kształtowania składników wartości niematerialnych i prawnych jak i ich wykorzystania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych w zarządzaniu tym składnikiem aktywów oraz w jego wycenie.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
184 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 4450 zł