Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku we współpracy z Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów skutecznego nadzoru korporacyjnego, pozwalających na istotne zwiększenie skuteczności działania zarządów, rad nadzorczych oraz ich komitetów.


Liczba godzin: 168 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Niestacjonarne
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 6400 zł