Menedżer sprzedaży

dwa semestry (160 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą. Umożliwiają pozyskanie wiedzy niezbędnej do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz techniki i organizacji handlu. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania zespołem sprzedażowym.

Studia pozwalają również na pozyskanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do oceny klientów, projektowania procesu ich obsługi oraz zarządzania relacjami z klientami. Umożliwiają wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu sprzedażą.

Dzięki realizacji zajęć zarówno przez pracowników uczelni, jak i praktyków stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.

ADRESACI

Uczestnikiem studiów podyplomowych „Menedżer sprzedaży” może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia kierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu sprzedażą, a w szczególności do tych, którzy zarządzają lub planują zarządzać sprzedażą, pracowników działów sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta.

KORZYŚCI

• Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu strategii i planów sprzedaży, negocjacji handlowych oraz technik sprzedaży, norm i zasad obsługi klienta oraz kształtowania komunikacji w biznesie,

• Wykształcenie umiejętności z zakresu analizowania rynku i prognozowania sprzedaży, przygotowania i prowadzenia negocjacji handlowych, wykorzystania technik sprzedaży, oceny klientów i ich segmentacji, opracowywania procesu obsługi klienta, przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz zarządzania zespołem sprzedażowym,

• Absolwent studiów posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania sprzedaży w działalności przedsiębiorstwa. Jest przygotowany do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem menadżera sprzedaży oraz handlowca,

• Studia są okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• Zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich w zakresie sprzedaży,

• Przygotowanie do kierowania działem sprzedaży, działem obsługi klienta, zespołem sprzedażowym,

• Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na przygotowanie i realizację projektów z zakresu sprzedaży,

• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji samodzielnych projektów w obszarze sprzedaży,

• Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi w formie wykładów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi, zajęć warsztatowo-treningowych, studiów przypadku oraz projektów.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Komunikacja interpersonalna-122
Badania rynku882
Strategie i plany sprzedaży

8

8

3
Technika i organizacja handlu

8

8

3
5Nowoczesne technologie w sprzedaży442
6Menedżer sprzedaży - zarządzanie zespołem sprzedażowym 883
7Negocjacje  6103
8Techniki sprzedaży      6103
9Obsługa klienta 442
10Zarządzanie relacjami z klientami 773
11Komunikacja w biznesie883
12Merchandising 331
Razem709030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (10 weekendów, najczęściej co dwa tygodnie) w godzinach 9.00-15.30

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Aktywny udział w zajęciach (w przypadku nieobecności dodatkowe zadania w celu nadrobienia zaległości), minimalna frekwencja na zajęciach to 80%. Test zaliczeniowy z modułów realizowanych w pierwszym semestrze; egzamin ustny z modułów realizowanych w drugim semestrze.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie praktyczne oraz praktycy z zakresu zarządzania sprzedażą, psychologii i negocjacji.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE  e-mail: barbara.kucharska@ue.katowice.pl 

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 3450 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł