Menedżer transportu

dwa semestry (288 godzin)

Potwierdzony Certyfikatem Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.

OPIS STUDIÓW

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób i rzeczy (pojazdami powyżej 3,5 tony) w Polsce związane jest z koniecznością posiadania przez właściciela bądź zatrudnienia na stanowisku zarządzającym osoby posiadającej stosowne kompetencje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych. Jeżeli nie posiadasz takiego certyfikatu a chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrej pracy w tym obszarze te studia są zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Zakres wiedzy przekazany w dostępny sposób przez wysokiej klasy specjalistów pozwoli nie tylko opanować niezbędną wiedzę ale również wyjaśnić wszelkie wątpliwości. W trakcie 2 semestrów dowiesz się jak zarządzać przedsiębiorstwem transportowym by poradzić sobie z ciągle narastającą konkurencją ze strony przewoźników krajowych i zagranicznych, jak interpretować dane podstawowych dokumentów finansowych, jakie zagrożenia, obowiązki oraz prawa wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, jak skutecznie pozyskiwać klientów i jak ich nie stracić. Jeżeli uważasz, że w tym obszarze jesteś już stosunkowo dobry nasze studia pozwolą Ci pogłębić swoją wiedzę i kompetencje w sposób przyjazny bez tracenia czasu na poszukiwanie „cudownych recept” w Internecie.

ADRESACI

Studia skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie osób zajmujących się działalnością transportową bądź chcących rozpocząć swoją karierę zawodową w obszarze transportu, szczególnie na szczeblach zarządczych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp. MODUŁ Forma zajęćLiczba godzinPunkty ECTS
1MODUŁ I: PRAWO
1.1Prawo cywilnewykł.82
1.2Prawo handlowe

wykł.

82
1.3Prawo podatkowe

wykł.

ćw.

8

4

2
1.4Prawo przewozowe

wykł.

ćw.

4

8

2
1.5Prawo socjalnewykł.82
razem-4810
2MODUŁ II: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA
2.1Bezpieczeństwo drogowećw.122
2.2Gra logistycznalab.81
2.3Logistyka miastawykł.41
2.4Normy techniczne i techniczne aspekty działalnościćw.162
2.5Polityka transportowawykł.81
2.6Przewóz osóbćw.41
2.7Zintegrowane systemy informatyczne w transporcielab.162
2.8Sieci logistycznećw.81
2.9Transport intermodalnyćw.81
2.10Wielokryterialne podejmowanie decyzji transportowychlab.81
razem-9213
3MODUŁ III: ZARZĄDZANIE
3.1Dostęp do rynkućw.82
3.2Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwaćw.203
3.3Współpraca strategiczna przedsiębiorstw transportowychćw.81
3.4Zarządzanie zasobami ludzkimi

wykł.

ćw.

4

8

1
razem487
EGZAMIN (pisemny)
4

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Podpowiemy jak organizować przewozy osób i ładunków w warunkach niezwykle silnej konkurencji na rynku.
 • Doradzimy jak stosować przepisy prawa (cywilnego, handlowego, podatkowego, socjalnego i przewozowego).
 • Wskażemy do jakich zasobów sięgać by doskonalić swoje umiejętności z zarządzania strategicznego, podejmowania decyzji transportowych w warunkach występowania wielu kryteriów.
 • Opowiemy jak zarządzać zasobami ludzkimi, jakie są normy i aspekty techniczne, jak organizowane są sieci sprzedaży usług transportowych.
 • Zasugerujemy jak nawiązywać współpracę strategiczną przedsiębiorstw transportowych, z jakich zintegrowanych informatycznych korzystać i jak.
 • Nauczymy zasad racjonalnego zarządzania oraz rozumienie uwarunkowań współczesnego krajowego i międzynarodowego rynku transportowego.

KORZYŚCI

 • Możliwość zwolnienia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.
 • Możliwość dostępu do wysokiej klasy specjalistów teoretyków i praktyków z zakresu logistyki, transportu, prawa, zarządzania i ekologii

METODY I NARZĘDZIA PRACY

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) prowadzone są metodami aktywizującymi (dyskusje, kazusy, studia przypadków)

MIEJSCE STUDIÓW I HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Zajęcia prowadzone są w trybie studiów dla pracujących (sobota, niedziel w blokach 8-godzinnych w godz. 09:00-16:00) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Sebastian Twaróg

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

 • 4500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł