Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. Istotą studiów jest praktyczny wymiar zajęć oraz uwzględnienie w programie w sposób kompleksowy wszystkich aspektów bezpośrednio związanych z pracą zespołu projektowego. Słuchacze będą mieli również okazję udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. W procesie kształcenia bardzo dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zarządzania projektami. 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Kolegium Informatyki i Komunikacji 3450 zł