Projektowane studia podyplomowe zawierają prezentację założeń koncepcyjnych oraz szczegółowych rozwiązań międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego na tle aktualnych polskich regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i finansów jednostek sektora publicznego. Wybrany zakres tematyczny studiów zawiera aktualną teorię w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, które mogą być wykorzystane w praktyce w procesie dostosowania rachunkowości jednostek sektora publicznego do jednolitych standardów rachunkowości określonych dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
216 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 4300 zł