MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych ekonomicznych. W trakcie pierwszego semestru studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi środowiska MS Excel służących pozyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych. Semestr drugi to nauka języka programowania VBA umożliwiającego daleko idącą automatyzację w/w procesów. W trakcie studiów studenci realizują cztery, zróżnicowane tematycznie projekty wykorzystujące języka VBA.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.


Liczba godzin: 176 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 4600 zł