Kontakt

W razie pytań dotyczących studiów podyplomowych, zachęcamy do kontaktu z osobami obsługującymi studia podyplomowe w Konkretnych Kolegiach

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z

Działem Rekrutacji:

tel. +48 32257- 7012
e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/17 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul. Bogucicka 5, Katowice
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do czwartku 8:00 - 14:00  

Biurem Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych:

Kolegium Ekonomii

tel. +48 32257- 7738
e-mail: monika.maciazek@ue.katowice.pl

Kolegium Finansów

tel. +48 32257- 7731
e-mail: aneta.nowak@ue.katowice.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kolegium Zarządzania

tel. +48 32257- 7749
e-mail: agnieszka.czech@ue.katowice.pl

Filią w Rybniku:

tel. +48 32 432- 9850, +48 32 432- 9851
e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13c, budynek B, pok. 1.3 (dziekanat)