Studia o charakterze doskonalącym, których program ukierunkowany jest na prezentację ryzyka prawnego prowadzenia działalności podmiotów leczniczych oraz możliwości ograniczenia tego ryzyka z uwzględnieniem skutków finansowych możliwych rozwiązań oraz bezpieczeństwa prawnego osób zatrudnionych oraz wykonujących usługi medyczne na rzecz podmiotów leczniczych.

Zagadnienia stanowiące o treściach prezentowanych w trakcie studiów ważne są dla dwóch grup interesariuszy. Z jednej strony, specyfika sektora ochrony zdrowia wymaga szczególnego podejścia do zagadnień świadczenia usług medycznych wysokiej jakości, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa w obszarze prawnym oraz zarządzania finansami jednostki ochrony zdrowia. Z drugiej strony, dla merytorycznej pomocy w przypadku roszczeń pacjentów - będących klientami sektora ochrony zdrowia – koniecznym jest umiejętność wskazania podstawowych mechanizmów funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia, w tym w szczególności interpretacji prawa oraz zasad i norm dotyczących prowadzenia, oceny i kontroli dokumentacji medycznej.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
168 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 3220 zł