Studia mają nauczyć – obok regularnego realizowania działań personalnych - realizowania projektów zorientowanych na podwyższanie produktywności pracowników i jednocześnie podwyższenia jakości i funkcjonowania w środowisku pracy.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności opracowywania (wykraczających poza bieżącą działalność personalną) projektów w obszarze HR, tj. kompetencji dotyczących:

 • standaryzacji procesów personalnych i logistyki personalnej,
 • projektowania strategii personalnych,
 • opracowywania koncepcji controllingu personalnego,
 • stosowania zindywidualizowanego marketingu personalnego,
 • sposobów różnicowania projektów szkoleniowych,
 • etapów projektowania wynagrodzeń,
 • koncepcji wspierania produktywności pracowników wiedzy,
 • projektowania misji zagranicznych pracowników, tj. projektów HR-owych w otoczeniu międzynarodowym,
 • badań pracowników (z wykorzystaniem metody eksperymentu),
 • ustalania zakresu programów work-life balance i programów lojalnościowych,
 • etapów modyfikowania kultury organizacyjnej,
 • kształtowania warunków sprzyjających twórczości w warunkach gospodarki kreatywnej i funkcjonowania organizacji kreatywnych,
 • sposobów diagnozy, oceny i redukcji ryzyka personalnego,
 • organizacji zespołów projektowych,
 • planowania sieciowego,
 • oceny projektów i związanego z nimi ryzyka,
 • cyklu życia projektu w obszarze HR.
Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
180 2 Kolegium Ekonomii 3350 zł