Celem głównym studiów realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz zdobycie i rozwinięcie umiejętności nauczania przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości". 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
360 3 Wydział Zarządzania 5500 zł