Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oraz zrozumienia procesów biznesowych przebiegających w organizacjach tak, by mogli oni jak najlepiej wspierać strategiczne i bieżące zarządzanie swoją kompetentną radą.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Ekonomii 3100 zł