Zarządzanie dla prawników

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Jesteś prawnikiem w przedsiębiorstwie? A może pracujesz w kancelarii? Jeśli jesteś prawnikiem lub radcą prawnym w organizacji, nieważne na jakim stanowisku i gdzie pracujesz, wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasad rządzących jego zarządzaniem na pewno będzie Ci potrzebna. Jako zespół jesteśmy przekonani, że każdy kto doradza menedżerom, przedsiębiorcom, czy właścicielom powinien dobrze rozumieć to, z czym oni mają do czynienia. Dlatego przygotowaliśmy ofertę studiów, które mają odbywać się w systemie dwusemestralnym – łącznie 176 godzin. W ramach studiów dostarczymy wiedzy i kompetencji dotyczących istoty biznesu oraz fundamentów zarządzania istotnych z perspektywy prawników. Ze względu na obszerność kwestii w ramach studiów skoncentrujemy się na 13 kluczowych obszarach obejmujących całość funkcjonowania współczesnej organizacji. Przypisaliśmy im odpowiednie ilości godzin i punkty ECTS, a nacisk położony został na to, by dostarczyć wiedzy i kompetencji w kluczowych i wzajemnie uzupełniających się obszarach.

ADRESACI

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności:

• pracownicy – prawnicy kancelarii prawnych,

• osoby zarządzające kancelariami prawnymi,

• pracownicy korporacji pełniący funkcje prawników, radców prawnych.

Ponadto studia są adresowane do wszystkich prawników, którzy mają zamiar otworzyć własną kancelarię prawną lub świadczyć usługi prawne podmiotom gospodarczym.

KORZYŚCI

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oraz zrozumienia procesów biznesowych przebiegających w organizacjach tak, by mogli oni jak najlepiej wspierać strategiczne i bieżące zarządzanie swoją kompetentną radą.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie: Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarządzania kancelarią prawną i przedsiębiorstwem pozwalającej na świadczenie profesjonalnego doradztwa prawnego zarówno dla zatrudniających organizacji, jak i do klientów zgłaszających się po porady prawne Dostarczenie kompetencji w zakresie podejmowania decyzji zarządczych Dostarczenie kompetencji w zakresie posługiwania się podstawowymi narzędziami kadry zarządzającej, a w tym badaniami rynku usług, narzędziami rachunkowości oraz analizy finansowej i ekonomicznej, obsługi klienta z perspektywy nauk o zarządzaniu, komunikacji z klientem, zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania projektami oraz przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i konwersatoria

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie - podstawy8164
Zarządzanie strategiczne8-1
Podstawy marketingu i PR kancelarii prawnej

8

8

3
Podstawowe zagadnienia ekonomiczne 

8

 -

1
5Badanie rynku usług prawniczych-81
6Elementy rachunkowości dla prawników883
7Analiza finansowa i ekonomiczna883
8Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego – wprowadzenie do CRM -82
9Komunikacja z klientem-82
10Zarządzanie zasobami ludzkimi8163
11Nowoczesne narzędzia zarządzania   883
12Zarządzanie projektami – wprowadzenie w problematykę441
13Przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność4123
Razem7210430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

176 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 22 zjazdy 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Katowicach, ul. Bogucicka.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie poszczególnych modułów stanowiących o zdobyciu 30 pkt ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

Dr hab. Tomasz Ingram

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł