Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Program studiów skupia się na najistotniejszych aspektach funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej wymaga, w obliczu zachodzących zmian, poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników tych organizacji, w tym w szczególności osób zajmujących stanowiska menedżerskie lub aspirujących w przyszłości do bycia menedżerem w tych organizacjach.

176 godzin - 123 godziny zajęć teoretycznych i 53 godziny zajęć praktycznych, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), planowane są 22 zjazdy 8-godzinne.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

ADRESACI

• absolwenci studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra);

• osoby pracujące w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz zainteresowane możliwościami rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze;

• osoby poszukujące możliwości rozwinięcia swoich dotychczasowych kompetencji związanych z doświadczeniami w pracy w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

KORZYŚCI

Absolwenci studiów

• zdobędą i rozwiną posiadaną wiedzę w obszarze zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

• zdobędą umiejętności praktyczne przydatne w codziennej pracy w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

• zdobędą i poszerzą kompetencje społeczne niezbędne w pracy zawodowej w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników zarządzających jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej w obliczu zmieniających się warunków funkcjonowania i prowadzenia tych jednostek.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Polityka społeczna i zdrowotna16-2
Uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych i pomocy społecznej 1063
Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym i pomocy społecznej 

8

8

3
Metody i techniki pracy menedżera 

8

8

3
5Finanse publiczne i zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej  16-3
6Rachunkowość podmiotów leczniczych i pomocy społecznej 1063
7Zarządzanie zasobami ludzkimi 442
8Controlling w jednostce ochrony zdrowia 442
9Public relations i komunikacja 883
10Prawo zamówień publicznych 8-2
11Zarządzania jakością 442
12Zarządzanie zmianą 8-2
13Statystyka i dokumentacja medyczna 712
14Etyka w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 8-2
15Zastosowanie informatyki w podmiocie leczniczym 442
Razem1235336

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

176 godzin, 2 semestry, zajęcia w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), 22 zjazdy 8-godzinne.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego stanowiącego o zdobyciu 36 punktów ECTS.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Głód

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 3350 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł