Studia podyplomowe Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej:

• wyposażą uczestników studiów w kompleksową wiedzę profesjonalną oraz kompetencje i praktyczne umiejętności menedżerskie i marketingowe, niezbędne w zarządzaniu organizacjami, zarówno publicznymi, niekomercyjnymi jak i biznesowymi, firmami, działającymi w różnych branżach sfery kultury i sztuki, a także turystyki kulturowej;

• przygotują uczestników do wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych dla sporządzania biznes - planów, projektów planów strategii marketingowych, planów organizacji konkretnych imprez i wydarzeń kulturalnych, projektu adaptacji obiektu dawnej czy współczesnej kultury na cele turystyki kulturowej etc.

• zapewnią uczestnikom udziału w forum wymiany praktycznych doświadczeń tak w okresie trwania studiów, jak i po jego zakończeniu (np. za pomocą specjalnie zorganizowanej tematycznej grupy dyskusyjnej w Internecie).

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Wydział Informatyki i Komunikacji 3400 zł