Zrównoważona mobilność to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed polskimi miastami. Studia podyplomowe przygotują słuchaczy do zarządzania (oraz analizy sprawności zarządzania) mobilnością w miastach. W tym celu przedstawione zostaną organizacyjne, techniczne, społeczne i prawne zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarach metropolitalnych. Szczególny nacisk podczas procesu kształcenia będzie położony na metody diagnozowania zachowań komunikacyjnych oraz identyfikacji narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności (w tym wykorzystanie systemów ITS).

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Wydział Ekonomii 3650 zł