Obsługa Słuchaczy

Słuchaczy studiujących w Katowicach prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

Godziny otwarcia Biura oraz informacje dotyczące wyników testów i egzaminów, harmonogramy zjazdów i regulacje prawne dostępne są na stronie

Słuchaczy studiujących w Rybniku prosimy o kontakt z Dziekanatem Filii w Rybniku.