Przejdź do menu Przejdź do treści

Zajęcia on-line Google Classroom

Platforma e-learningowa GSuite dla Szkół i Uczelni

Do wszystkich zajęć prowadzonych w trybie zdalnym wykorzystywana jest platforma  e-learningowa G Suite - Google ClassroomGoogle Meet. Logowanie możliwe jest tylko z adresów w domenie uekat.pl 

Google Classroom - prowadzenie zajęć

  • Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom należy utworzyć zajęcia:
    •  Nazwa: Kierunek_NazwaPrzedmiotu np. ZP_PlanowanieRyzyka (zalecane) lub ZarzadzanieProjektem_PlanowanieRyzyka
  • Kolejnym krokiem jest wygenerowanie adresu meet oraz kodu do zajęć.
  • Ostatnim etapem jest zaproszenie słuchaczy do udziału w zajęciach.

Dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. ZP_K-ce_20_z_NSPD_gc01@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich słuchaczy z danej grupy do udziału w zajęciach. Nazwa grupy zostanie udostępniona przez Kierownika Studiów Podyplomowych.

Uwaga! Dostęp do kursów „sekcja nauczyciel” musi zostać przyznany Dyrektorom Centrum Badań i Rozwoju (robert.wolny@uekat.pl; kamila.bartus@uekat.pl) oraz Dyrektorowi Centrum Informatycznego (dariusz.rajfura@uekat.pl) (na wypadek wystąpienia trudności technicznych).

Używanie pokoi podgrup w Google Meet

Filmy instruktażowe oraz pomoc:

https://drive.google.com/open?id=1jjT6mn0Xfw6frxw0ZnxsFNUi02xYi1xq

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca