Etapy rekrutacji dla osób z maturą zdawaną za granicą

Wejdź na stronę www.apply.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Pamiętaj aby spełniało wymogi, które są opisane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Oceny ze świadectwa zostaną przeliczone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i zostaniesz poinformowany mailem, które przedmioty i jakie oceny w skali polskiej należy wprowadzić do podania. 

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja).

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

Dane do przelewu zza granicy:

IBAN: PL (indywidualny numer konta widoczny w systemie)
SWIFT: INGBPLPW
ING Bank Śląski S. A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Poland

Właściciel rachunku:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Poland

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzą ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie.  

W wyznaczonym terminie, w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie.

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Kserokopię świadectwa dojrzałości, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille. Zabierz ze sobą także oryginał, który przedstawisz do wglądu w komisji.

 3. Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie.

 4. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) – oryginał tego dokumentu, również należy przedstawić do wglądu.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią

 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 7. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku polskim (z obowiązku dostarczenia tego dokumentu zwolnione są osoby posiadające Kartę Polaka).

 8. Dotyczy cudzoziemców: zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji). 

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w harmonogramie dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Ważne informacje

 • UWAGA! Informacja dla kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - wskazując język polski jako drugi przedmiot kwalifikacyjny będzie można wybrać tylko ten kierunek i żaden inny.

 • Pamiętaj! Podanie wyników z dwóch przedmiotów jest konieczne dla każdego wybranego kierunku w podaniu.

 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście – nie musisz. Dokumenty, może przynieść za Ciebie rodzic lub inna wskazana przez Ciebie osoba. Uczelnia nie wymaga upoważnienia do złożenia dokumentów. Pamiętaj jednak, aby dokumenty w teczce były kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych miejscach.

Kontakt

Informacji o naborze na studia I i II stopnia udziela Dział Rekrutacji  

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl