Etapy rekrutacji dla osób z maturą zdawaną za granicą

Jeżeli jesteś kandydatem posiadającym obywatelstwo inne niż polskie, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Studiów dla cudzoziemców.

Kandydaci z polskim obywatelstwem oraz zagranicznym wykształceniem powinni postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zaloguj się w systemie Dream Apply www.apply.ue.katowice.pl
 2. Następnie wypełnij formularz rekrutacyjny i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.
 3. Zeskanuj wszystkie wymagane dokumenty i wgraj do systemu:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej(sprawdź, czy Twoje świadectwo jest uznawane w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja);
 • tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa na j.polski;
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (licencjackich/I stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie);
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w j. angielskim);
 • dowód osobisty albo paszport.

Uwaga! Po rejestracji i wgraniu dokumentów w systemie Dream Apply, utwórz konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 

Pamiętaj, aby zdjęcie spełniało wymogi → sprawdź szczegóły

Zdjęcie to będzie wykorzystane do Twojej legitymacji studenckiej.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta w systemie Dream Apply.
Po kliknięciu przycisku "Prześlij/Submit" pracownik Działu Rekrutacji powiadomi Cię o szczegółach płatności.

Opłata pobierana jest tylko w jednym systemie i obejmuje aplikację na jeden kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Uwaga! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów (do 7 września) należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Zostaniesz poinformowany o pozytywnej weryfikacji Twoich dokumentów przez pracownika Działu Rekrutacji. Uzupełnij informacje w systemie IRK zgodnie z instrukcjami oraz dostarcz komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Harmonogram rekrutacji [klik]

12 września w systemie IRK zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na studia:

 • niestacjonarne I stopnia,
 • stacjonarne II stopnia,
 • niestacjonarne II stopnia.

Uwaga!
Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020 została już zakończona.
O ewentualnym naborze uzupełniającym będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej Uczelni.

Kontakt

Informacji o naborze na studia I i II stopnia udziela Dział Rekrutacji  

ul. Bogucicka 5, Katowice
Budynek CNTI, pokój 2/17
tel. +48 32 257-7152, +48 32257-7158

e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl