Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 *

* Terminarz może ulec zmianie. Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej Uczelni

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną:

od 3 czerwca do 20 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie wyników na rekrutacji:

25 sierpnia 2020 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 26 sierpnia do 10 września 2020 roku

szczegółowy harmonogram rekrutacji (w przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kandydaci logują się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wpłacają opłatę rekrutacyjną

od 3 czerwca do 11 września 2020 roku

Kandydaci składają komplet dokumentów:

od 15 lipca do 31 lipca 2020 roku

od 1 września do 11 września 2020 roku

Planowane ogłoszenie wyników:

16 września 2020 roku

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na specjalności: Finance and Accounting for International Business oraz Quantitative Asset and Risk Management odbędzie się 11 września 2020 roku.

szczegółowy harmonogram rekrutacji (w przygotowaniu)