Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI

W trakcie szkolenia zostaną omówione rozwiązania, techniki i metody, wspierające proces trans-formacji, analizy i wizualizacji danych, przy zastosowaniu systemów Business Intelligence. Uczestnicy szkolenia będą pracować na samodzielnych stanowiskach pracy (wspierani przez prowadzącego) podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. 

Czas trwania: 1 dzień

Liczba godzin: 7 godzin

Forma szkolenia: stacjonarne

Miejsce szkolenia: Katowice

Cena: 799 zł brutto