Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI

Czas trwania

1 dzień, 7 godzin

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione rozwiązania, techniki i metody, wspierające proces transformacji, analizy i wizualizacji danych, przy zastosowaniu systemów Business Intelligence. Uczestnicy szkolenia będą pracować na samodzielnych stanowiskach pracy (wspierani przez prowadzącego) podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. 

Adresaci

Osoby zainteresowane automatyzacją procesu analizy i wizualizacji danych przy zastosowaniu systemów Business Intelligence, analitycy danych, informatycy, osoby przygotowujące raport.

Cel kształcenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami Microsoft Power BI Desktop oraz jego podstawowymi funkcjonalnościami.

Lp.Program szkolenia
1.Wprowadzenie do Business Intelligence i Power BI  
2.Importowanie danych do modelu danych i ich transformacja    
3.Łączenie danych w ramach modelu, tworzenie relacji, miar, kolumn, wprowadzenie do DAX    
4.Wizualizacja danych    
5.Przygotowanie raportu    

mgr Arkadiusz Kisiołek

Analityk danych, trener, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką biznesową. Preferuje praktyczne podejście do dzielenia się wiedzą z innymi osobami. Komunikatywny, cierpliwy, chętny do pomocy i pozytywnie nastawiony. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu systemów Business Intelligence, analizy danych i języków programowania.

Cena szkolenia

 799 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową i lunch

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie.

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń.

Liczba uczestników

10 osób

Zaświadczenie / Certyfikat

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia pod warunkiem przygotowania raportu.

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasoweRejestracja
16.10.2021Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI09.00 - 16.00
06.11.2021Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI09.00 - 16.00