Google Ads od podstaw (2 dni)

Czas trwania

2 dni, 14 godzin

Opis szkolenia

Szkolenie Google Ads to możliwość zdobycia wiedzy i niezbędnych praktycznych umiejętności w zakresie uruchomienia aktywnej reklamy w oparciu o system Google Ads. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują poza praktycznym przejściem „krok po kroku” przez proces uruchomienia reklamy, bazę wiedzy na temat celów kampanii marketingowej, strategii marketingowej, określenia grupy odbiorców oraz podstawowe informacje na temat budowy i optymalizacji wartościowej strony docelowej. Takie szerokie podejście umożliwia nie tylko przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu interface Google Ads, ale przede wszystkim przygotowanie pozostałych elementów wpływających na jakość oraz wyniki realizowanych kampanii reklamowych w Google. Szkolenie obejmu-je w sposób szczególny i praktyczny tematykę reklam Google Ads w wyszukiwarce, ale zawiera także wprowadzenie i podstawowe informacje na temat kampanii Google Ads w sieci reklamowej Google, w YouTube oraz na temat kampanii remarketingowych oraz procesu integracji narzędzi Google Ads z Google Analytics oraz Google Data Studio.     

Adresaci

Osoby poszukujące praktycznej wiedzy na temat reklamy internetowej, w tym zasad działania, planowania strategii, przygotowywania treści reklamowych oraz na stronach docelowych, które chcą po odbyciu szkolenia samodzielnie rozpocząć realizację skutecznych kampanii reklamowych w Google Ads.    

Cel kształcenia

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia oraz zarządzania kampaniami reklamowymi w Google Ads.

Lp. Program szkolenia
1.Google Ads w mixie marketingowym 2021/2022. Wprowadzenie 
2.SEO to fundament skutecznej kampanii w Google Ads. Wprowadzenie + warsztaty na narzędziach online
3.Struktura konta Google i podstawowe pojęcia Google Ads. Warsztaty 
4.Strategia pierwszej kampanii Google Ads w 10 punktach. Ćwiczenia
5.Kampania Google Ads w wyszukiwarce krok po kroku. Warsztaty na interface online  
6.Zarządzanie i optymalizacja kampaniami Google Ads. Wprowadzenie + warsztaty na interface online    
7.Kampania Google Ads w sieci reklamowej Google krok po kroku. Warsztaty na interface online
8.Integracja Google Ads z Google Analytics – uruchomienie remarketingu, grup odbiorców oraz import danych do Google Ads 
9.Kampanie remarketingowe Google Ads w Search oraz GDN, w oparciu o integracje z Google Analytics 
10.Kampanie Google Ads w YouTube, „Tylko połączenia” oraz „Gmail”. Warsztaty w interface Google
11.Test końcowy dla zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu umiejętności w zakresie Google Ads
12.Rekomendacje Google oraz Q&A i zakończenie szkolenia

Robert Duda

Certyfikowany specjalista Google. Od 18 lat prowadzi agencję interaktywną Spozycjonowani.pl, gdzie wraz z zespołem doradza organizacjom, instytucjom, międzynarodowym korporacjom oraz małym i średnim firmom w zakresie marketingu i komunikacji internetowej. Przez lata zrealizował wiele skutecznych kampanii internetowych na kwotę ponad 30 000 000zł. Pomaga skutecznie wykorzystywać Internet do budowania rozpoznawalnej marki, w tym marki osobistej, zdobywania Klientów i partnerów oraz do zwiększania sprzedaży. Wśród setek firm i marek, dla których pracował można wymienić m.in. Bundesliga International GmbH, Gaspol, Volkswagen, Najwyższa Izba Kontroli, Marko, GreenVelo, ExorigoUpos, BMW, Uniwersyste Śląski, PEKAES, Saint-gobain, Województwo Śląskie, Prevac, Miasto Tarnów, CTL Logistics, GPW, InterTrade, Artera, Ustronianka i inne.

Specjalizuje się w wykorzystywaniu narzędzi Google, w tym Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio. Uczestniczy w wielu interesujących projektach marketingowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas branżowych spotkań , konferencji i wielu projektów szkoleniowych. Pracuje także jako wykładowca, prowadząc zajęcia dla studentów na uczelniach wyższych. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Śląskiej Akademii Handlu Internetowego. Jest także autorem i koordynatorem projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrową, realizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Robert Duda jest także autorem książki - specjalistycznego poradnika "Jak wygrać wybory skutecznie wykorzystując Internet?", gdzie dzieli się swoją wiedza marketingową oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie marketingu politycznym.

Jest absolwentem Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje na sali szkoleniowej aby także w warstwie metodycznej zapewnić uczestnikom szkoleń najwyższą jakość i skuteczność w procesie usługi edukacyjnej.

Cena szkolenia

 980 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały dydaktyczne

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową i lunch

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma zajęć

Zajęcia w ramach szkolenia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Liczba uczestników

 8 - 12 osób

Zaświadczenie / Certyfikat

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia lub certyfikat umiejętności w zakresie Google Ads w przypadku uzyskania co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym (test 25 minut i 25 pytań w formie online).

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasoweRejestracja
29-30.09.2021Google Ads od podstaw (2 dni)09.00 - 16.00
25-26.10.2021Google Ads od podstaw (2 dni)09.00 - 16.00