Szkolenie Informacja naukowa w internecie

Czas trwania

1 dzień, 3 godziny

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji (dostępnych w internecie, głównie z niekomercyjnych źródeł) potrzebnych do przygotowania różnego rodzaju opracowań. Szkolenie jest przeprowadzane w formie laboratorium komputerowego, w ramach którego uczestnik poznaje źródła informacji naukowej - sensu stricte, jak i rozumianej nieco szerzej.    

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów studiów I, II i III stopnia, naukowców, dziennikarzy, nauczycieli (szkół ponadpodstawowych), uczniów szkół średnich.

Cel kształcenia

Zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania różnego rodzaju opracowań.

Lp.Program szkolenia
1.Planowanie procesu pozyskiwania informacji naukowej        
2.Wyszukiwarki
3.Różne źródła informacji naukowej  

dr Magdalena Tusińska

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, uczestniczka szkoleń dotyczących poszukiwania i weryfikacji informacji oraz wykładowca przedmiotów związanych m.in. z tą tematyką: - Źródła informacji o UE i strefie euro (na studiach podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”) - Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na specjalności „Analityk rynku” - Źródła informacji o gospodarce (na kierunku „Ekonomia” I st.)

Cena szkolenia

310 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i ćwiczeń.

Liczba uczestników

10 osób

Certyfikat

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasoweRejestracja
08.11.2021Informacja naukowa w internecie14.30 - 17.30
05.01.2022Informacja naukowa w internecie10.00 - 13.00