Dzień Internacjonalizacji 2023

1 czerwca br. w Auli im. Zbigniewa Messnera odbędzie się Dzień Internacjonalizacji organizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest wsparcie rozwoju i aktywizacja społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników naukowych i dydaktycznych, poprzez upowszechnianie informacji na temat ofert stypendialnych, grantów, a także możliwości finansowania badań naukowych oraz przedsięwzięć dydaktycznych w kraju i za granicą.

W czasie wydarzenia odbędą się prezentacje ekspertów, przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Dodatkowo przedstawione zostaną dobre praktyki aplikowania o środki finansowe ze źródeł zagranicznych.

Podczas Dnia Internacjonalizacji zostanie również wręczone wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach InterStar 2023.

Program ramowy

 • 08:00 - 09:00 - Rejestracja uczestników;
 • 09:00 - 09:05 - Powitanie i słowo wstępne prof. dr hab. Sławomira Smyczka, Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej;
 • 09:05 - 09:15 - Uroczyste otwarcie przez prof. dr hab. Macieja Nowaka, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.

Panel I

 • 09:15 - 09:45 - Horyzont Europa jako program możliwości rozwoju kariery naukowej - Agnieszka Kwiatkowska, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
 • 09:45 - 10:15 - Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainablity Transitions in EuRope) realizowanego ze środków Programu Horyzont Europa - dr Marcin Baron, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 10:15 - 10:45 - Wsparcie sektora nauki w programach Interreg - dobre praktyki i oferta programów na lata 2021-2027 - dr Witold Wieczorek, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • 10:45 - 11:00 - Przerwa kawowa;

Panel II

 • 11:00 - 11:30 - Erasmus+ 2021-2027 dla szkół wyższych - mobilność i projekty edukacyjne - Bartosz Stawiarz, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
 • 11:30 - 12:00 - Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektów "Experiential education. Interactive/Intensive course of european brand management" oraz "European master in customer relationship marketing" realizowanych ze środków Programu Erasmus+ - dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 12:00 - 12:30 - NCN - Programy realizowane we współpracy międzynarodowej - Alicja Dyląg, Dział Współpracy Międzynarodowej Narodowe Centrum Nauki;
 • 12:30 - 13:00 - Programy NAWA dla naukowców - Agnieszka Kawka, Biuro Programów dla Naukowców Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
 • 13:00 - 13:30 - Lunch;

Panel III

 • 13:30 - 14:00 - Horyzont Europa: najciekawsze możliwości - Katarzyna Kubica-Oroń, Zespół ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej Dział Krajowego Punktu Kontaktowego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • 14:00 14:30 - Oferta Programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską - Karolina Mazur, Ambasadorka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
 • 14:30 - 14:45 - Wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach InterStar 2023; Podsumowanie i zakończenie.

Więcej informacji

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. 

Więcej informacji oraz program Dnia Internacjonalizacji znajduje się na stronie.