Nabór do 5. Śląskiego Festiwalu Nauki

Do 6 listopada trwa nabór do piątej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Po raz kolejny wszyscy pasjonaci (naukowcy, doktoranci, studenci, koła naukowe, ale również osoby zajmujące się nauką amatorsko) zaproszeni są do zaprezentowania swoich fascynacji podczas święta śląskiej nauki!

Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy czekają na zgłoszenia zawierające wszelkiego rodzaju aktywności: stanowiska pokazowe, warsztaty, wykłady, wystawy i inne formy, dzięki którym można popularyzować naukę. 

Nabór dotyczy aktywności zgłaszanych do głównych wydarzeń festiwalowych. Festiwal najprawdopodobniej odbędzie się formule hybrydowej – udział w niektórych elementach programu będzie możliwy zarówno na miejsce w MCK, jak za pośrednictwem transmisji online. Poniżej można znaleźć instrukcję (w postaci pliku PDF do pobrania) – ma ona pomóc w przysposobieniu zgłaszanej aktywności do wymogów formuły hybrydowej.

W związku z przekazaną nam informacją dot. nagłej i niezależnej od nas decyzji o przedłużeniu zajęcia budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego na potrzeby szpitala polowego aż do końca kwietnia 2021 r. jesteśmy zmuszeni przesunąć termin organizacji 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. 

Wydarzenie miało pierwotnie odbyć się w terminie od 10 do 12 kwietnia 2021 r. Aktualny nabór aktywności potrwa do 6 listopada 2020 r., jednak w związku z zaistniałą sytuacją dopuszczamy możliwość uruchomienia uzupełniającego naboru zgłoszeń w późniejszym terminie. Prosimy wszystkich zainteresowanych o nierezygnowanie ze zgłaszania swoich propozycji aktywności festiwalowych. Są one dla nas szczególnie ważne, ponieważ w tym trudnym okresie pozwolą na lepsze i sprawniejsze planowanie wydarzenia w nowym terminie.

Zgłoszenia aktywności, które zostaną złożone do 6 listopada, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności i otrzymają większe wsparcie organizacyjne. Wierzymy, że 5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – pomimo przeciwności losu – uda nam się zorganizować w dogodnym dla wszystkich terminie oraz że po raz kolejny wspólnie udowodnimy, że #NaukaJestBliżej!

Informujemy, że we wrześniu JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zadeklarowała przystąpienie do porozumienia dotyczącego współorganizacji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za przebieg rekrutacji z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Aneta Szmyt 32 257 7200, adres e-mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji