Certyfikaty akredytacji

Prowadzone w naszym Uniwersytecie kierunki studiów: Analityka gospodarcza, Ekonomia, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka turystyczna, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie posiadają certyfikaty akredytacji potwierdzające wysoką jakość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Certyfikaty te zostały przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwały w sprawie przyznania wyróżniającej (najwyższej) oceny jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Zarządzania: Analityka gospodarcza, Gospodarka turystyczna oraz Zarządzanie.

Akredytacje międzynarodowe:

  • ACCA (Accredited Programme) dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia, specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA.
  • CFA - Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) został zaakceptowany do uczestnictwa wUniversity Program Recognition w ramach działalności CFA Institute.
  • CIMA (Accredited Programme: UE & CIMA - DMA) na kierunku Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia