Artykuł naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie


Artykuł dra Artura Świerczka, pracownika Katedry Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, został przyjęty do publikacji w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Production Economics umieszczonym na tzw. liście filadelfijskiej (Master Journal List).

W artykule zatytułowanym The impact of supply chain integration on the "snowball effect” in the transmission of disruptions: An empirical evaluation of the model przedstawiono wyniki badań projektu własnego MNiSzW nr N N115 012938 realizowanego w latach 2010-2013 pt. Ryzyko w relacjach międzyorganizacyjnych w łańcuchu dostaw.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem bibliograficznym publikacji.