Dr Maria Gorczyńska, prof. UE członkiem Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP

14 września 2020 r. dr Maria Gorczyńska, prof. UE, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, została wybrana na członka Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) w kadencji 2020-2024.


Dr Maria Gorczyńska, prof. UE członkiem komisji przy KRASP, źródło: freepik

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP powstała w 2016 r. z inicjatywy uczelni krakowskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele 15 ośrodków akademickich, najbardziej zaawansowanych w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na co dzień Komisja zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych, propagując dobre praktyki, dzieląc się wiedzą z uczelniami mniej zaawansowanymi, opiniując akty prawne i rozporządzenia m.in. MNiSW dotyczące studiowania osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: www.krasp.org.pl

Polecamy również stronę: www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-wsparcia-osob-niepelnosprawnych