Podpisano porozumienie z BetaMed

W piątek 18 grudnia 2015 r. w CNTI przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i spółki BetaMed podpisali porozumienie o współpracy.


Umowę z ramienia Uniwersytetu podpisał Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek, ze strony BetaMed pani prezes Beata Drzazga.

"Dzisiejsze spotkanie jest bardzo dobrym przykładem, że nasza uczelnia powinna współpracować z podmiotami z obszaru ochrony zdrowia. Zagadnienie silver economy, jak również cała branża medyczna są dobrymi tematami do wykorzystania umiejętności zarówno studentów,  jak również pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego" – powiedział prof. Robert Tomanek.

"Dużo mówi się współpracy firm z uczelniami, ale nie zawsze do tej współpracy dochodzi. Cieszę się, że dziś podpisujemy umowę i będziemy faktycznie podejmować wspólne przedsięwzięcia. Rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce jest bardzo perspektywiczny. Kompetencje w zarządzaniu nad kompleksową opieką nad pacjentami stają się coraz bardziej pożądane" – dodała pani prezes Beata Drzazga.

Porozumienie podpisane przez obie strony będzie koordynowane w ramach Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, która działa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Warto dodać, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi studia na kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Zakres podpisanego porozumienia obejmuje m.in. podejmowanie wspólnych projektów badawczych, współpracę na rzecz unowocześnienia procesu kształcenia na Uniwersytecie, udział studentów w praktykach i stażach studenckich czy współpracę w zakresie organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych, doktoranckich i szkoleniach specjalistycznych.

Misją spółki BetaMed jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej oraz dostępu do nowych usług medycznych. Realizuje ją m.in. poprzez świadczenie takich usług jak pielęgniarska opieka długoterminowa czy domowa opieka długoterminowa dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.