Akademia Biznesu - bezpłatne szkolenia i warsztaty organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami przy współpracy z przedstawicielami biznesu

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do udziału w kolejnych spotkaniach edukacyjno-doradczych organizowanych w ramach Akademii Biznesu.

Obowiązują zapisy | Liczba miejsc ograniczona 

Szczegółowe informacje


28.11.2022, w godz. 10:00-12:30

Szkolenie pt. "Samozatrudnienie w branży nieruchomości - jak stawiać pierwsze kroki jako przedsiębiorca", Investment Flow Sp. z o.o. (www.investmentflow.pl)

Cel

Zaznajomienie się z możliwymi formami prowadzenia działalności w branży nieruchomości. Poznanie dróg rozwoju oraz zestawienie zalet i wad każdej z nich. Nabycie kompetencji miękkich przydatnych w prowadzeniu rozmów z klientami oraz partnerami biznesowymi. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku oraz rozważenie możliwych scenariuszy na przyszłość.

Program

 1. Bieżąca sytuacja na rynku nieruchomości.
 2. Formy prowadzenia działalności oraz dostępne ścieżki kariery w branży nieruchomości.
 3. Przedstawienie codziennej pracy i dodatkowych obowiązków wynikających z samozatrudnienia. 
 4. Źródła pozyskiwania informacji i wiedzy branżowej.
 5. Sposoby finansowania działalności.

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą wiedzę z zakresu form prowadzenia działalności w branży nieruchomości oraz zalet i wad każdej z nich. Poznają również podstawowe informacje niezbędne do jej rozpoczęcia oraz możliwe źródła finansowania,
 • zdobędą umiejętności z zakresu: zakładania firmy, autopromocji, negocjacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, kreatywności, a także budowania kapitału, wyszukiwania okazji inwestycyjnych oraz pozyskiwania Klientów,
 • rozwiną kompetencje związane z: nawiązywaniem relacji, badaniem potrzeb klientów, aktywnym słuchaniem, komunikacją interpersonalną oraz budowaniem zespołów.

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szkolenie poprowadzi

Mateusz Małek – od 2014 roku związany z rynkiem finansowym oraz branżą nieruchomości. Wyróżniony przez portal nieruchomości-online.pl w programie Profesjonalny Agent. Od 6 lat prowadzi swoje spółki, które zostały docenione m.in. przez Open Finance, Platformę Mieszkaniową czy Expander Advisors. W 2016 roku nagrodzony przez firmę AXA za sprzedaż ubezpieczeń grupowych w segmencie KORPO. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Biznes Międzynarodowy. Już w trakcie studiów mocno promujący biznes we współpracy z organizacją studencką AIESEC.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19


Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Investment Flow Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.

28.11.2022, w godz. 13:30-16:00

Szkolenie pt. "Budowanie zespołów w czasach pracy zdalnej", Qarbon IT Sp. z o.o. (www.qarbon.it

Cel

Przedstawienie podstaw budowania zespołów zdalnych przystosowanych do pracy w międzynarodowym środowisku, a także zrozumienie podstaw zarządzania zespołami rozproszonymi.

Program

 1. Definicja i charakterystyka zespołów rozproszonych.
 2. Przedstawienie głównych zagadnień niezbędnych w pracy z zespołem rozproszonym.
 3. Problemy i narzędzia do ich rozwiazywania.
 4. Motywacja w zespole zdalnym.

Uczestnicy szkolenia

 • zdobędą wiedzę: Co to jest zespół rozproszony, jak budować współpracę w takim zespole i efektywnie realizować cel. Jak zarządzać zespołem rozproszonym.
 • umiejętności wyznaczania celu dla zespołu, koordynowania pracy poszczególnych członków i wyznaczania zadań adekwatnie do kompetencji, a także motywowania członków zespołu.
 • kompetencje społeczne w zakresie komunikacji w grupie, budowania relacji opartej na porozumieniu oraz świadomość pracy grupowej. Odnajdywanie się w pracy w zespole zdalnym.

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szkolenie poprowadzi

Oliwier Sulima – magister Dziennikarstwa Ekonomicznego i Komunikacji Społecznej ze specjalizacją Zarządzanie Komunikacją w Organizacji. Project manager i Scrum Master w Qarbon IT zarządzający zespołem developerów. Jego zainteresowania to głównie zarządzanie i komunikacja w zespole. Sposoby motywacji, psychologia biznesu i poprawa jakości relacji wewnątrz firmy. 

Prowadził projekty dla klientów ze Skandynawii, Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii i Francji.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

 

 

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Qarbon IT Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.

28.11.2022, w godz. 16:30-19:45

Warsztat pt. „Umiejętności negocjacyjne w biznesie – warsztat wykorzystujący symulacyjną grę fabularną”, Manufaktura Gier Szkoleniowych (www.mgier.pl)

Cel

Celem warsztatu jest przedstawienie uczestnikom roli umiejętności komunikacyjnych, określania celów negocjacyjnych oraz zarządzania informacją w realizacji działalności gospodarczej. Warsztat zostanie przeprowadzony za pomocą  innowacyjnej metody nauczania - Game Based Learning.  

Program

 1. Część merytoryczna – zapoznanie uczestników z podstawowymi konceptami: BATNA, cel negocjacyjny, techniki negocjacyjne.
 2. Gra scenariuszowa „Rycerze Króla Artura”, czyli zastosowanie  zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy wcielają się w rycerzy Okrągłego Stołu, którzy muszą się ze sobą porozumieć i wypracować wspólną strategię działania. Wynikiem negocjacji powinno być rozwiązanie palących problemów królestwa oraz wybór następcy tronu. W trakcie rozgrywki gracze muszą zawierać sojusze pamiętając o osiąganiu swoich celów.
 3. Podsumowanie warsztatów, dyskusja z uczestnikami, analiza rozgrywki – błędów i dobrych praktyk, zebranie feedbacku.

Uczestnicy warsztatów

 • zdobędą wiedzę z zakresu: technik i rodzajów negocjacji, doboru stylu negocjacji do sytuacji, pojęcia i zastosowania języka korzyści, 
 • zdobędą umiejętności: identyfikacji celów, komunikacji, zarządzania informacją, 
 • będą doskonalić kompetencje społeczne tj.: asertywność, współpraca w grupie,  rozwiązywanie konfliktów, zdolność do reagowania na zmiany, kreatywność, umiejętność autoprezentacji czy argumentowanie własnych racji.

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Warsztat poprowadzą

Marcin Pałys - asystent w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor publikacji naukowych na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie oraz edukacji. Przedsiębiorca z 10-letnim stażem, realizujący szkolenia oraz wydarzenia integracyjne oraz Anna Wachlarz, Kacper Kozioł – szkoleniowcy.

Gdzie odbędzie się wydarzenie? 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

 

 

 

 

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Manufaktura Gier Szkoleniowych w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej. 

29.11.2022, godz. 10:00-12:00

Szkolenie pt. "Samozatrudnienie – prawa i obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS", Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Cel

Zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Program

1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.

2. Zgłoszenie do ubezpieczeń.

3. Rozliczanie i opłacanie składek:

 • terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek,
 • wysokość składek na ubezpieczenia,
 • „ulga na start”,
 • „preferencyjny ZUS”,
 • „mały ZUS plus”,
 • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, 
 • konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie,
 • forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek.

4. Program Płatnik – korzyści dla płatników.5. Platforma Usług Elektronicznych – co mogę dzięki PUE.

5. Podstawowe informacje o ulgach.

Uczestnicy szkolenia

 • zdobędą podstawową wiedzę dotyczą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tj.: gdzie złożyć wniosek, jakie są preferencje dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jakie płatnicy składek mają prawa i obowiązki, jakie są ulgi, jeśli napotkamy na trudności w opłacaniu składek, 
 • będą doskonalić umiejętności takie jak: samodzielność w podejmowaniu decyzji, wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązywanie problemów w zakresie trudności w opłacaniu składek, planowanie własnego rozwoju,  
 • będą doskonalić kompetencje społeczne tj.: odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań.  

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Szkolenie poprowadzi

Maria Palacz-Szymczyk – ekspert merytoryczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wieloletnim doświadczeniem.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.

29.11.2022, w godz. 13:00-16:00

Warsztat pt. „Cyfrowa spedycja jako przyszłość branży T-S-L na przykładzie firmy DONE! Deliveries”, DONE Deliveries Sp. z o.o., Sp. k. (www.donedeliveries.com)   

Cel

Przybliżenie znajomości środowiska oraz aktualnych trendów w branży T-S-L na przykładzie cyfrowej spedycji DONE! Deliveries.

Program

 1. DONE! Deliveries – kim jesteśmy?
 2. Tradycyjna spedycja vs spedycja DONE!
 3. Case study – dyskusja z uczestnikami.
 4. Nowe technologie i narzędzia – rola działu R&D w DONE!
 5. Dyskusja i czas na zadawanie pytań. 
 6. Krótka ankieta satysfakcji studentów jako feedback dla DONE!

Uczestnicy szkolenia

 • zdobędą wiedzę z zakresu: innowacyjnych aspektów zarządzania logistyką i spedycją międzynarodową, trafnego dostosowania odpowiednich strategii oraz topowych i innowacyjnych narzędzi informatycznych w systemach spedycycji cyfrowej. Warsztat będzie również okazją do wymiany poglądów oraz zobrazowania wagi kompetencji szybkiego podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu, które są nieodzownym elementem pracy w branży T-S-L,
 • będą doskonalić umiejętności takie jak: kształtowanie umiejętności proaktywnej postawy, wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązywanie problemów w zakresie trudności w opłacaniu składek, planowanie własnego rozwoju czy rozwoju umiejętności wystąpień publicznych.
 • będą doskonalić kompetencje społeczne tj.: samodzielność w podejmowaniu decyzji. 

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Warsztat poprowadzi

Damian Misiek – właściciel i CEO firmy spedycyjnej DONE! Deliveries, organizującej międzynarodowy przewóz ładunków typu SPOT. Damian Misiek znalazł się na liście magazynu Forbes Polska "30 przed 30", czyli w zestawieniu 30 najlepszych przedsiębiorców, inwestorów, innowatorów, menedżerów młodego pokolenia w Polsce. 

Wynik: 55 000 zleceń rocznie, 150 mln PLN przychodów oraz 160 pracowników, działających w wyspecjalizowanych zespołach. Rok w rok, jego organizacja znajduje się w gronie najlepszych firm według rankingu Financial Times - jako jedna z 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie. Absolwent programu Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz programu Management™ - ICAN Institute.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i DONE Deliveries Sp. z o.o., Sp. k. w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.

14.12.2022, w godz. 9:30-12:30

Warsztat pt. "Chcieć to mieć. Negocjacje w biznesie i nie tylko", Sopra Steria Polska Sp. z o.o. (www.soprasteria.pl

Cel

Pokazanie elementów składowych procesu negocjacji takich jak np.: komunikacja werbalna i niewerbalna, przygotowanie na poziomie merytorycznym i psychologicznym oraz podkreślenie istotności każdego z nich.

Program

1. Komunikacja: werbalna i niewerbalna
2. Wiedza: poziom merytoryczny i psychologiczny
3. Techniki negocjacyjne z omówieniem przykładów     

Uczestnicy warsztatu

 • zdobędą wiedzę nt. składowych procesu negocjacji, 
 • będą doskonalić umiejętności negocjacyjnych, 
 • będą doskonalić kompetencje społeczne tj.: komunikacja. 

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Warsztat poprowadzi

Katarzyna Mańka – Senior Operations Manager. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego (Bioinformatyka) i Informatyki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT, głównie w obszarach zarządzania operacjami/projektami. Ostatnie 5 lat ściśle związana z tematyką negocjacji biznesowych z klientami francuskojęzycznymi, reprezentantami różnych branż m.in energetycznej oraz farmaceutycznej.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Sopra Steria Polska Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej. 

14.12.2022, w godz. 13:30-15:00

Warsztat pt. "Czy Multitasking jest passe? Odkryj magię Mindfulness", Unilever Poland Services Sp. z o.o. (www.unilever.com

Cel

Teoretyczne i praktyczne zaprezentowanie podejścia oraz idei uważności i jej pozytywnego wpływu na nasze życie.

Program

 1. Wprowadzanie do idei oraz praktyki Mindfulness (uważności),
 2. Obalenie mitu wielozadaniowości (multitaskingu),
 3. Omówienie podstwawowych benefitów praktyki uważności popartych naukowymi dowodami,
 4. Zaprezentowanie prostych technik ćwiczenia uważności.

Uczestnicy warsztatu

 • zdobędą wiedzę czym jest uważność, jakie są benefity uważności, dlaczego wielozadaniowośc nie jest pożądaną umiejętnością,
 • będą doskonalić umiejętność ćwiczenia uważności, 
 • będą doskonalić kompetencje społeczne umożliwiających praktyczne wykorzystanie uważności w życiu.

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Warsztat poprowadzi

Dorota Stok – Młodszy Kierownik ds. Pozyskiwania Talentów i Employer Brandingu. Posiadam ponad 12 - letnie doświadczenie w szeroko pojmowanej komunikacji i zaangażowaniu pracowników (Internal Communication, Employee Engagement, Employer Branding, Wellbeing) oraz w zarzadzaniu talentami.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
budynek: CNTI; pok. 2/19

 

 

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora i Partnera Projektu. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Unilever Poland Services Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.